02.06.10. u 17:31

Predstavljanje rezultata projekta Integrirani sustav gospodarenja otpadom na području Istarske županije

Dana 7. lipnja 2010. godine od 11.00-13.00 sati u prostorima Istarske razvojne agencije, Mletačka 12/IV, 52100 Pula održati će se predstavljanje rezultata projekta „Integrirani sustav gospodarenja otpadom na području Istarske županije“ sa posebnim naglaskom odvojenog prikupljanja korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada. 

Projekt se provodi na temelju sporazum o suradnji, potpisanog 2007. godine, između Istarske županije i tvrtke Haviland Intercommunale IgSv iz Flandrije. 

Partneri iz Hrvatske su Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, te komunalne tvrtke Pula Herculanea d.o.o. i Kaštijun  d.o.o.

Stručnu pomoći tvrtki Haviland Intercommunale pružaju belgijske neprofitne organizacije Fost – Plus vzw. i Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.  

Sporazumom je definirana transpozicija tridesetogodišnjeg  iskustva  u uspostavi integriranog sustava gospodarenja otpadom sa područja regije Flandrije na područje Istarske županije. 

Financijski okvir za provedbu projekta osiguran je od strane Ministarstva Flandrije za međunarodnu suradnju, Odjela za međunarodnu suradnju, Sektora za vanjske poslove, a u okviru programa suradnje između Flandrije i zemalja središnje i istočne Europe. Istarska županija sudjelovala je sa vlastitim sredstvima u projektu u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta.  

Rezultati projekta prikazani su u nacrtu stručne podloge za provedbu integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije. 

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju predstavljanju rezultata projekta.  

Nacrt stručne podloge, osim na web stranicama Istarske županije, biti će izložen i u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29. 

Svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na dokument možete, zaključno do 30. lipnja 2010. godine, dostaviti putem e-maila (bruno.kostelic@istra-istria.hr ili mirko.radolovic@istra-istria.hr ) ili putem redovne pošte na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Flanatička 29, 52100 Pula i/li možete svoje primjedbe upisati u knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi dokument. 

Nacrt stručne podloge