06.05.09. u 14:15

Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš „UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ROVINJA“

Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš „UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ROVINJA“ – Studija se stavlja na javni uvid na osnovi Odluke savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš, usvojene na  2. sjednici održanoj 13. ožujka 2009. godine.

Javnim uvidom koordinira Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije a provodi ga Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata, Odsjek za prostorno i urbanističko planiranje i geodetske poslove Grada Rovinja.

Javni uvid započinje 8. svibnja 2009. godine i trajati će 30 dana, odnosno do 8. lipnja 2009. godine. Jedna cjelovita Studija utjecaja na okoliš i dva sažetka za javnost će biti dostupni u ulaznom holu Gradske uprave, Trg Matteotti br. 2 U Rovinju, radnim danom od 9,00 do 16,00 sati i utorkom  od 16,00 do 18,00 sati i u ulaznom holu sjedišta Županijskog poglavarstva u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Ne tehnički sažetak za javnost objavljen je i na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva www.mzopu.hr.

Javna rasprava će se održati 20. svibnja 2009. godine u velikoj sali Doma kulture, Trg maršala Tita bb u Rovinju s početkom u 18,00 sati. 

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, Komunalni servis d.o.o. iz Rovinja i predstavnici izrađivača, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije i dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javni uvid, zaključno sa 8. lipnjem 2009. godine na adresu: Grad Rovinj, Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata, Odsjek za prostorno i urbanističko planiranje i geodetske poslove, Trg Matteotti 2, 52 210 Rovinj

Studija utjecaja na okoliš
Sažetak za javni uvid
Prikaz 1
Prikaz 2