27.02.09. u 15:30

Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja spojne ceste - čvor Rogovići - Lindarski križ

Dana 4. ožujka 2009. godine započeti će javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš - rekonstrukcija postojećeg proizvodnog pogona - izgradnja spojne ceste - čvor Rogovići - Lindarski križ.

Studija će biti na javnom uvidu 30 dana, odnosno do 3. travnja 2009. godine u prostorima:

  • Upravnog odjela za komunalni sustav i planiranje Grada Pazina,u pazinu, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10 radnim danom od 08,00 do 15,00 sati i utorkom od 15,00 do 19,00 sati i
  • Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu okoliša u Puli, Flanatička 29/II, soba br. 28, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Javni uvid provodi Upravni odjel za komunalni sustavi planiranje Grada Pazina u koordinaciji sa Upravnim odjelom za održivi razvoj Istarske županije, Odsjekom za zaštitu okoliša.

Javna rasprava će se održati u velikoj vijećnici Grada Pazina 12. ožujka 2009. godine s početkom u 18,00 sati.

Raspravi će prisustvovati predstavnici investitora, tvrtka Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba i predstavnici izrađivača Studije, tvrtka "Interplan" d.o.o. iz Karlovca, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije i/ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javni uvid, zaključno sa 3. travnjem 2009. godine na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav i planiranje, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Studija utjecaja na okoliš

Sažetak za javni uvid na hrvatskom jeziku;