03.02.09. u 16:14

Objavljen poziv na šesto iskazivanje interesa za prijavljivanje razvojnih projekata za bazu projekata ROP-a

Dana 04. veljače 2009. godine, na web stranicama Istarske županije te na web stranicama Istarske razvojne agencije (IDA) www.ida.hr objavljen je poziv na šesto iskazivanje interesa za prijavljivanje razvojnih projekata za bazu projekata ROP-a.

Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Istarske županije i ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih Regionalnim operativnim programom.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja. Prednost će imati projekti koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta (podciljeva) i mjera utvrđenih ROP-om Istarske županije.

Detaljnije informacije dostupne su na navedenim web stranicama, u prostorijama IDA-e te putem telefona 052/381-900.