30.09.08. u 08:54

Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PROIZVODNOG POGONA - IZGRADNJE NOVIH I ADAPTACIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA ZA PRERADU I OBRADU METALA, ULJANIK U VODNJANU

Dana 22. rujna 2008.  godine započeo javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PROIZVODNOG POGONA - IZGRADNJE NOVIH I ADAPTACIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA ZA PRERADU I OBRADU METALA, ULJANIK U VODNJANU

Studija će biti na javnom uvidu do 22. listopada 2008. godine u prostorima:Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana, Trgovačka 2/II, soba br. 11, radnim danom od 09,00 do 12,00 sati i utorkom od 15,00 do 17,00 sati,  i Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu okoliša u Puli, Flanatička 29/II, soba br. 28, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Javni uvid provodi Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana u koordinaciji sa Upravnim odjelom za održivi razvoj Istarske županije, Odsjekom za zaštitu okoliša.

Javna rasprava će se održati u Vijećnici Grada Vodnjana u Vodnjanu, Trgovačka 2/II, dana 1. listopada 2008. godine s početkom u 18,00 sati.

Raspravi će prisustvovati predstavnici investitora, Uljanik - proizvodnja opreme d.d. iz Vodnjana i predstavnici izrađivača Studije, tvrtka "Dvokut Ecro" d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije i/ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javni uvid, zaključno sa 22. listopadom 2008. godine na adresu: Grad Vodnjan, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan.