02.09.08. u 16:07

Poglavarstvo Istarske županije prihvatilo Izvješće o radu Povjerenstva za praćenje utjecaja rada tvornice Rockwool Adriatica d.o.o.

Poglavarstvo Istarske županije je, na 79. sjednici održanoj 2. rujna 2008. godine prihvatilo Izvješće o radu Povjerenstva za praćenje utjecaja rada tvornice Rockwool Adriatica d.o.o. iz Pićna na okoliš i zdravlje ljudi .

Poglavarstvo je zadužilo Povjerenstvo, da i dalje prati implementaciju mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja kakvoće elemenata okoliša tijekom rada tvornice kamene vune na lokaciji u Pićnu te o istom podnosi periodična izvješća Poglavarstvu.

Ujedno je, Poglavarstvo zatražilo od svih inspekcijskih službi da svaka u svojoj domeni provode kontinuirani nadzor nad provedbom mjera i programa praćenja kakvoće okoliša