20.12.07. u 09:43

Pula: Izložba - Što srednjoškolci misle o Europskoj uniji i mogućnostima koje se otvaraju Hrvatskoj

U sklopu projekta SuperSize Europe - Small projects propgramme PHARE 2005 , u Multimedijalnom Centru Luka  predstavljena je izložba  - Što srednjoškolci misle o Europskoj uniji i mogućnostima koje se otvaraju Hrvatskoj.

Projekt SuperSize Europe koji se implementira od strane Istarske županije u suradnji s udrugom Suncokret, Sveučilištem Jurja Dobrile Pula, Gradom Rijekom i Regijom Veneto započeo je u siječnju 2007.godine i traje ukupno 14 mjeseci, ima za cilj podržati buduće proširenje Eurospke unije. Putem dijaloga između predstavnika civilnog društva u Hrvatskoj želi se ojačati i promovirati javnu diskusiju o budućem proširenju. Debata s učenicima srednjih škola u Istarskoj i Primorsko goranskoj županiji jedan je od  načina da se postigne taj cilj.

Izložba predstavlja 46 radova učenika 7 srednjih škola Istarske i Primorsko-goranske županije koji su u sklopu Natječaja SuperSize Europe izradili grafičke, literarne, likovne i druge radove. Učenici trećih razreda srednjih škola u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, generacija 2006/2007. sudjelovali su u proljeće na predavanjima o Europskoj uniji, koja su se održala u Puli i Rijeci. Cilj je natječaja bio potaknuti učenike na izražavanje njihovih stavova i mišljenja o EU i mogućnostima koje se otvaraju Hrvatskoj te se s njihovim grafičkim i pismenim radovima kreirao propagandni materijal za informativnu kampanju u sklopu projekta, koji će se dijeliti svim srednjim školama i udrugama mladih u Istri i Primorsko-goranskoj županiji.