27.09.07. u 23:58

Javna raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, na osnovi članka 4. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja Prostornih planova (NN br. 101/98)

O B J A V L J U J E

Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije.

1. Javna rasprava o prijedlogu Plana započeti će u petak 28. rujna 2007. godine i provesti će se u trajanju od 30 dana, odnosno do 29. listopada 2007. godine.

2. Javna izlaganja održati će se u sjedištima bivših općina Istarske županije:

 

  • Grad Labin 04.10.2007. godine u Velikoj Vijećnici Grada Labina, Titov Trg 11, Labin;
  • Grad Poreč 10.10.2007. godine u Velikoj Vijećnici Gradskog Vijeća, Obala Maršala Tita 5, Poreč;
  • Grad Rovinj 11.10.2007. godine u sali Doma kulture, Trg Maršala Tita 1, Rovinj;
  • Grad Pula 16.10.2007. godine u Vijećnici Grada Pule, Forum 1, Pula;
  • Grad Pazin 17.10.2007. godine u Dvorani Spomen Doma - Mala koncertna dvorana, Šetalište Pazinske Gimnazije 1, Pazin;
  • Grad Buje 18.10.2007. godine u Pučkom otvorenom učilištu, Trg Josipa Broza Tita 6, Buje;
  • Grad Buzet 23.10.2007. godine u Gradskoj Vijećnici Narodnog Doma Grada Buzeta, Ulica II Istarske Brigade 2, Buzet;
  • 09.10. 2007. godine u Hrvatskoj Gospodarskoj Komori - Županijskoj komori Pula, Carerrina 5, Pula

uvijek u 18,00 sati i po pozivu.

3. Uvid u Plan može se izvršiti u prostorima Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, Sv. Teodora2, Pula, te sjedištima svih sedam (7) bivših općina Istarske županije u periodu trajanja javne rasprave,radnim danom od 08,00 do 16,00 sati. 

4. Do zaključenja javne rasprave prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi na mjestu uvida u knjigu primjedbi ili pismenim putem na adresu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, Sv. Teodora 2, 52 100 Pula. Primjedbe i prijedlozi koji ne sadrže ime i prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi