18.09.07. u 14:15

Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš - EKSPLOATACIJA PLINA IZ EKSPLOATACIJSKOG POLJA "IZABELA"

 

Dana 21. rujna 2007. godine započinje javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš - EKSPLOATACIJA PLINA IZ EKSPLOATACIJSKOG POLJA "IZABELA".  Studija će biti na javnom uvidu 14 dana odnosno do 5. listopada 2007. godine u prostorima Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu okoliša u Puli, Flanatička 29/II, soba br. 28, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Javni uvid provodi i koordinira Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu okoliša.

Javna rasprava će se održati 27. (četvrtak) rujna 2007. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Pula u Puli, Carrarina 5 s početkom u 18,00 sati. Raspravi će prisustvovati predstavnici investitora, tvrtka "EDINA" d.o.o. iz Zagreba i predstavnici izrađivača Studije, tvrtka "EKOINA" d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženu studiju i/ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javni uvid, zaključno sa 5. listopadom 2007. godine na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
52100 PULA
Flanatička 29

Studija utjecaja na okoliš - Sažetak za javni uvid