14.02.06. u 08:54

Konsenzus o programu zaštite okoliša Istarske županije

Tvrtka OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju je participativnim pristupom zaključio izradu Programa zaštite okoliša Istarske županije (s Izvješćem o stanju okoliša). Prije upućivanja dokumenta Skupštini Istarske županije na usvajanje planira se konsenzus konferencija svih dionika. Konferencija se planira održati 28. (utorak) veljače 2006. godine u prostorima Istarske razvojne agencije u Puli, Mletačka 12/IV s početkom u 11,00 sati.

Pozivi sa cjelovitom dokumentacijom u digitalnom obliku upućeni su svim dionicima u postupku izrade programa a prvenstveno gradovima i općinama Istarske županije te nevladinim udrugama u domeni zaštite okoliša koje djeluju na području županije.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe te svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima doprinesu kvaliteti dokumenta.

Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja možete uputiti na adresu Upravnog odjela za održivi razvoj, Odsjeka za zaštitu okoliša, 52100 Pula, Flanatička 29 ili na e-mail: ljiljana.dravec@istra-istria.hr do 28. veljače 2006. godine.

Zahvaljujemo na suradnji.