29.11.05. u 00:01

Započinje Javni uvid u studiju utjecaja na okoliš za zahvat - IZGRADNJA GOLF KOMPLEKSA VRNJAK

Javni uvid traje 14 dana i to od 29 studenog do 13 prosinca 2005. godine.

Uvid u cjelovitu Studiju i Sažetak za javnost može se obaviti u prostorima Općine Grožnjan te u prostorima Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije u Puli, Flanatička 29/II i to radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

Javna rasprava će se održati dana 7. prosinca 2005. godine u Vijećnici Općine Grožnjan u Grožnjanu, Umberta Gorjana br. 3 s početkom u 18,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtka "Energoplan golf" d.o.o. iz Grožnjana i predstavnici izrađivača Studije, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za krajobraznu arhitekturu i ukrasno bilje te suradnička tvrtka "Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje i okoliš" d.o.o. iz Rovinja, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u raspravi o Studiji te da svoje primjedbe i prijedloge upišu u knjige primjedbi na mjestima uvida do zaključivanja javnog uvida ili ih u pisanom obliku dostave na adresu: Općina Grožnjan, Jedinstveni upravni odjel, 52 429 Grožnjan, Umberta Gorjana br. 3. 

Sažetak za javnost