31.03.05. u 14:58

Pula: Otvaranje ŤEuro Info Pointať

Istarska županija i Zajednica Talijana Pula otvorit će u ponedjeljak, 4. travnja 2005. godine, u 17.30 sati, regionalno sjedište ŤEuro Info Pointť, u Zajednici Talijana, Pula, Carrarina1.