17.08.10. u 11:52

Obavijest o izradi sustavnih izmjena i dopuna PPIŽ

Upravni odjel za održivi razvoj, kao nositelj, te Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, kao izvršitelj su, temeljem Odluke Županijske Skupštine Istarske županije o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije (Sl. novine IŽ 6/09), započeli s izradom sustavnih izmjena i dopuna PPIŽ.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbi članka 61. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) i odredbi članaka od 6. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08), Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, kao nadležno tijelo, započelo je s postupkom provedbe strateške procjene na način.

Temeljem odredbi članka 137. stavak 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07), članka 7. stavka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08) i članka 12. stavka 1. točka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) objavljuje se slijedeća Informacija sa slijedećim prilozima (prilog br.1., prilog br.2., prilog br.3.).