Ustanove i zaklade

Lučka uprava Pula
Kandlerova 42 
52100 Pula 
TEL: 052/383-160
FAX: 052/383-162
E-mail
WWW
Osnovana je Odlukom Županijskog poglavarstva Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 8/97).

Osnivač: Istarska županija

Lučka uprava Pula upravlja lukama: Pula, Brijuni, Peroj, Fažana, Banjole, Polje, Runke, Medulin, Kuje

Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03):

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Matični broj subjekta kod trgovačkog suda: 040130009

Matični broj poslovnog subjekta: 1386859

Žiro-račun: 2407000-1118015045

Odgovorna osoba: ravnatelj Donald De Gravisi, zastupa samostalno i pojedinačno, osim sklapanja poslova o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina za što mu je potrebna suglasnost Upravnog vijeća

Temeljni kapital: (nije utvrđen)

Upravno vijeće:

1. Anton Peruško, predsjednik - imenuje osnivač
2. Lucio Toffeti, član - imenuje osnivač
3. Danijel Ferić, član - imenuje osnivač
4. Josip Lazarić, član imenuje ministar iz redova lučke kapetanije
5. Dalibor Suljević - imenuju predstavnici koncesionara

Uprava:
Kandlerova 42, Pula
tel. 383-160; fax 383-162

Lučki kontrolni centar:
Riva bb, Pula
tel. 215-224
e-mail: lkc@lup.hr
natrag