Ustanove i zaklade

Lučka uprava Rovinj
Obala Aldo Rismondo 18 
52210 Rovinj 
TEL: 052/814-166
FAX: 052/814-166
E-mail
WWW
Osnovana je Odlukom Županijskog poglavarstva Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 8/97).

Osnivač: Istarska županija

Lučka uprava Rovinj upravlja lukom Rovinj.

Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03):

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Matični broj subjekta kod trgovačkog suda: 040130033

Matični broj poslovnog subjekta: 1383230

Žiro-račun: 2497004-1100004014

Odgovorna osoba: ravnatelj Donald Schiozzi, zastupa samostalno i pojedinačno, osim sklapanja poslova o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina za što mu je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Temeljni kapital: (nije utvrđen)

Upravno vijeće:

1. Milan Mihovilović, predsjednik, - imenuje osnivač
2. Vinko Bujovac, član - imenuje imenuje osnivač
3. Silvano Brunelli, član - imenuje osnivač
4. Đorđo Bastijančić, član - imenuje ministar iz redova lučke kapetanije
5. Želimir Laginja, član - imenuju predstavnici koncesionara
natrag