Ustanove i zaklade

Lučka uprava Poreč
Obala Maršala Tita 6 
52440 Poreč 
TEL: 052/453-497
FAX: 052/453-497
E-mail
WWW
Osnovana je Odlukom Županijskog poglavarstva Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 7/97).

Osnivač: Istarska županija

Lučka uprava Poreč upravlja lukama: Poreč, Vrsar i Funtana.

Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03):

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Matični broj subjekta kod trgovačkog suda: 040130687

Matični broj poslovnog subjekta: 1386832

Žiro-račun: 2380006-1110007917

Odgovorna osoba: ravnatelj Željko Čorak, zastupa samostalno i pojedinačno, osim sklapanja poslova o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina za što mu je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Temeljni kapital: (nije utvrđen)

Upravno vijeće:

1. Eđidio Kodan, predsjednik - imenuje osnivač
2. Veljko Jelovac, član - imenuje osnivač
3. Miro Sošić, član - imenuje osnivač
4. Gianfranco Baldaš, član -imenuje ministar iz redova lučke kapetanije
5. Rodoljub Kosić, član - imenuju predstavnici koncesionara
natrag