Ustanove i zaklade

Lučka uprava Umag-Novigrad
Trgovačka 1 B 
Umag 
TEL: 052/743-266
FAX: 052/743-266
E-mail
WWW
Osnovana je Odlukom Županijskog poglavarstva Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 7/97).

Osnivač: Istarska županija

Lučka uprava Umag-Novigrad upravlja lukama: Umag, Novigrad, Savudrija, Zambratija, Lovrečica, Dajla i Karigador.

Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03):

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Matični broj subjekta kod trgovačkog suda: 040130734

Matični broj poslovnog subjekta: 1386867

Žiro-račun: 2380006-1140008108

Odgovorna osoba: ravnatelj Sergio Stojnić, zastupa samostalno i pojedinačno, osim sklapanja poslova o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina za što je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Temeljni kapital: (nije utvrđen)

Upravno vijeće:

1. Viktor Sabadin, predsjednik - imenuje osnivač
2. Alen Luk, član - imenuje osnivač
3. Marijan Učkar, član - imenuje osnivč
4. Miljenko Gašparini, član - imenuje ministar iz redova lučke kapetanije
5. Luciano Beg, član - imenuju predstavnici koncesionara
natrag