REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/08-01/224
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 2. prosinca 2008.

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika SDP-a

Sazivam Klub vijećnika SDP-a

za ponedjeljak, 15. prosinca 2008. godine
s početkom u 16:00 sati
u prostorijama Istarske županije
u Pazinu, Dršćevka 3 

prije 50. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

Predsjednik Kluba SDP-a
Dino Kozlevac, v.r.