REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/189
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 28. listopada 2008.

ČLANOVIMA KLUBA ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika IDS-a

Sazivam Klub vijećnika Istarskog Demokratskog Sabora

za ponedjeljak, 10 studenoga 2008. godine
početkom u 16,30 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

prije 48. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

Predsjednica Kluba IDS-a
Orijana Lukić, v.r.