REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/191
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 28. listopada 2008.

ČLANOVIMA KLUBA HDZ-a

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HDZ-a

Sazivam Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice

za ponedjeljak, 10. studenoga 2008. godine
s početkom u 16,00 sati
u prostorijama Istarske županije
u Pazinu, Dršćevka 3

 

prije 48. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

Predsjednik Kluba HDZ-a
Marino Roce, v.r.