REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/193
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin,289. listopada 2008.

ČLANOVIMA KLUBA ISDF-a

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika ISDF-a

Sazivam Klub vijećnika ISDF-a

za ponedjeljak, 10. studenoga 2008. godine
s početkom u 16,00 sati
u Maloj sali za sastanke Spomen doma
 u Pazinu,

 

prije 48. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

Predsjednik Kluba ISDF-a
Oriano Bulić, v.r.