REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
Klasa: 021-04/08-01/188
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 28. listopada 2008.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
48. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

za ponedjeljak, 10 studenoga 2008. godine,
s početkom u 17,00 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 47. sjednice Županijske skupštine Istarske županije

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

3.

a) Prijedlog Odluke o prodaji udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva "Cesta" d.o.o. za niskogradnju i proizvodnju građevnog materijala iz Pule
b) Prijedlog programa prodaje udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva "Cesta" d.o.o. za niskogradnju i proizvodnju građevnog materijala iz Pule
c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za prodaju udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva "Cesta" d.o.o. za niskogradnju i proizvodnju građevnog materijala iz Pule
d) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju

  • Poziva za javno prikupljanje ponuda za kupnju udjela Trgovačkog društva "Cesta" d.o.o. za niskogradnju i proizvodnju građevnog materijala iz Pule
  • Nacrta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela Trgovačkog društva "Cesta" d.o.o. za niskogradnju i proizvodnju građevnog materijala iz Pule

4. Prijedlog Prethodnog mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju golf igrališta s pratećim sadržajima "Markocija" u KO Kršete i KO Materada

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak Školskog odbora Turističko-ugostiteljske škole Antuna Štifanića Poreč o prijenosu vlasništva nekadašnjeg školskog restorana i praktikuma "Galija" na Grad Poreč

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad o darovanju k.č. br. 2518/2 k.o. Novigrad, Gradu Novigradu

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Natura Histrica - Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Istarske županije

9. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na Statut:

 10.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Marčana
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Marčana

11.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog Odbora OŠ Milana Šorga
Oprtalj
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Milana Šorga Oprtalj

12.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog Odbora OŠ Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički

13.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Gimnazije Pula
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Pula

14.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Gospodarske škole Buje
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Gospodarske škole Buje

15.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole Zvane Črnje Rovinj
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Zvane Črnje Rovinj

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško, v.r.