REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
Klasa: 021-04/08-01/173
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
47. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

za ponedjeljak, 20 listopada 2008. godine,s početkom u 17,00 satiu Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu 

Za sjednicu predlažem slijedeći&nbs

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 44. sjednice Županijske skupštine Istarske županije
b) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 45. sjednice Županijske skupštine Istarske županije
c) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 46. svečane sjednice Županijske skupštine Istarske županije

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije

3. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Istarske županije do 2015. godine

4.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije

5. Prijedlog Prethodnog mišljenja o izdvajanju dijela šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na k.č. 8478/2 K.O. Rovinj iz šumskogospodarstvenog područja za izgradnju novog hotela LONE u Rovinju

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut zaštitne radionice Tekop Nove, ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško, v.r.