REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
Klasa: 021-04/08-01/135
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 23. srpnja 2008.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
45. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

za ponedjeljak, 4. kolovoza 2008. godine,
s početkom u 17,00 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 43. sjednice Županijske skupštine Istarske županije

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja Proračuna Istarske županije za razdobljeod 1. 01. do 30. 06. 2008. godine
b) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za razdoblje 1. 01. do 30.06. 2008. godine

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2008. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2008. godinu

6. Prijedlog Zaključka o mijenjanju naziva Srednje škole - Scuola media superiore "Leonardo da Vinci" u Bujama

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško, v.r.