REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/08-01/125
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 9. srpnja 2008.

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika SDP-a

Sazivam Klub vijećnika SDP-a

za ponedjeljak, 21. srpnja 2008. godine
s početkom u 16:00 sati
u prostorijama Istarske županije
u Pazinu, Dršćevka 3 

 

prije 44. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

Predsjednik Kluba SDP-a
Dino Kozlevac, v.r.