Statistika

Bruto domaći proizvod

Prema posljednjim relevantnim podacima iz Državnog zavoda za statistiku, Istarska županija u 2013. godini premašuje za 25% prosječni BDP po stanovniku Republike Hrvatske i ostvaruje 6,07% hrvatskog BDP-a. Prosječni BDP po stanovniku u Istarskoj županiji 2013. godine iznosio je 96.127,00 kn.

  Izravna ulaganja u Istarsku županiju

  Istarska županija je u razdoblju od 1993. do trećeg kvartala 2016. godine zabilježila pozitivni trend izravnih ulaganja, posebno kada je riječ o stranim ulaganjima. Samo u posljednje 3 godine (2014. 2015 i 2016 3.kvartal) u našoj su županiji izravna ulaganja iznosila više od 842,4 milijuna €, dok od 1993. godine do trećeg kvartala 2016. godine ona iznose 2 milijarde i 83,9 milijuna €. Statistika HNB-a pokazuje da izravna ulaganja u Istarsku županiju imaju uzlaznu putanju. U 2015. godini dosegla su najveću zabilježenu vrijednost u povijesti od 475,5 milijuna €, dok podaci za 2016. godinu još nisu upotpunjeni.

  Najveći ulagači u Istarsku županiju, prema podacima HNB-a od 1993 do 2016. godine, bili su Velika Britanija (627,9 milijuna €), Njemačka (340,1 milijuna €), Italija (271,9 milijuna €), Slovenija (238,7 milijuna €), te Austrija (228,9 milijuna €). Na području Istre zasad su ulagali investitori koji dolaze iz više od 23 zemalja.

  Kada se navedena izravna ulaganja promatraju u vidu djelatnosti u koje se najviše investiralo, prednjači proizvodnja duhanskih proizvoda sa 587,5 milijuna € ulaganja. Slijede vlasnička ulaganja u nekretnine sa 458,8 milijuna €, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (cement, kamena vuna) sa 386,9 milijuna €, te hoteli i restorani sa 357,6 milijuna €.

  Poslovni subjekti u Istarskoj županiji

  Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na dan 30. rujan 2016. godine na području Istarske županije bilo je registrirano 18.939 pravnih osoba što je 7,53% od ukupno registriranih pravnih osoba u RH. Struktura pravnih osoba u Istarskoj županiji bila je slijedeća:

  • trgovačka društva – 15.449 od čega 9.695 aktivnih
  • zadruge – 116 od čega 34 aktivnih
  • ustanove, tijela udruge i organizacije – 3.374

  Radi potpunijeg pregleda ukupnog broja gospodarskih subjekata, ovim podacima treba dodati i evidentiranih 7.020 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

  Prema aktivnostima u Istarskoj županiji na dan 30. lipnja 2015. najviše pravnih osoba po aktivnosti bilo je registrirano u trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala 2.876 aktivnih (5.882 registriranih), građevinarstvu 2.197 aktivnih (2.786 registriranih), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 1.369 aktivnih (1.790 registriranih), poslovanju nekretninama 1.334 aktivnih (1.506 registriranih), te u prerađivačkoj industriji 1.239 aktivnih (1.828 registriranih).

  Prema podacima Fine u 2014. godini u Istarskoj županiji bilo je registrirano 9.429 tvrtki. Od toga, 9.345 malih tvrtki, 65 srednjih i 19 velikih.

  Opširnije:

  Poslovanje poduzetnika u Istarskoj županiji

  Godišnje financijsko izviješće (GFI) o poslovanju u 2014. godini predalo je Fina-i 9.429 poduzetnika od kojih su 4.959 dobitaši, a 4.470 gubitaši. Ukupni prihodi poduzetnika u 2014. godini iznosili su 28.515.051.000,00 kn, ukupni rashodi 27.598.374.000,00 kn, dok je neto dobit nakon oporezivanja iznosila 2.498.096.000,00 kn.

  Zaposlenost  

  Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan 30. rujna 2016. evidentirano je ukupno 89.131 osiguranika po različitim osnovama, te se taj podatak može izjednačiti s ukupnom zaposlenošću. Od ukupnog broja zaposlenih radnika kod pravnih osoba bilo je 70.651 ili 79,27%; zaposlenih u obrtništvu 16.650 ili 18,68% ; poljoprivrednika 764 ili 0,86%, te zaposlenih u samostalnim profesionalnim djelatnostima 1.056 ili 1,18%.
  Broj zaposlenih u Istarskoj županiji na dan 30.09.2016. godine manji je za 1801 osoba ili 1,98% u odnosu na ukupnu zaposlenost u istom razdoblju 2015. godine.

  Prosječne neto plaće

  Prema podacima FINA-e, prosječna neto plaća po zaposlenom u Istarskoj županiji 2014. godine iznosila je 4.937,00 kn, što je 2,7% više u odnosu na prosječnu neto plaću u 2013. godini koja je iznosila 4.804,00 kn.

  Nezaposlenost

  Prosječan broj nezaposlenih u Istarskoj županiji u 2016. godini iznosio je 5.404 osoba što je u odnosu na 2015. godinu u kojoj je evidentirano 6.665 nezaposlenih osoba, 19% manje. Od 2013. do 2016. godine može se primijetiti pad prosječnog broja nezaposlenih sa 9.071 2013. godine na 5.404 2016. godine.

  Prosječan broj nezaposlenih žena u 2016. godini iznosio je 2.983 što je 55,2% od prosječnog broja nezaposlenih u Istarskoj županiji.

  Prosječna stopa registrirane nezaposlenosti u 2016. godini za Istarsku županiju iznosila je 6,1% dok je stopa nezaposlenosti u RH iznosila 15%.

  Sve dodatne informacije o stanju i strukturi nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i županijama dostupne su na web adresi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Publikacije:

  Robna razmjena 

  Prema podacima iz Godišnjeg financijskog izviješća (GFI) o poslovanju u 2014. godini koje objavljuje Fina Istarsko gospodarstvo je u 2014. godini ostvarilo 8.318.349 tis. kuna izvoza i 4.413.907 tis. kuna uvoza.

  Pokrivenost uvoza izvozom u Istarskoj županiji u 2014. godini iznosila je 188,46%.

  NAPOMENA: Državni zavod za statistiku od 2013. godine ne vrši obradu podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske po županijama.

  Prema posljednjim dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u razdoblju od siječnja do prosinca 2012. godine Istarsko gospodarstvo je ostvarilo 5.208.334 tis. kuna izvoza što čini 7,21% ukupnog izvoza Republike Hrvatske i 5.055.070 tis. kuna uvoza ili 4,16% uvoza Republike Hrvatske.

  Pokrivenost uvoza izvozom u Republici Hrvatskoj je u 2012. godini iznosilo je 59,45%, a u Istarskoj županiji 103,03%.

  U istom razdoblju najveći izvoz ostvarili su gradovi Pula (1.585.184  tis. kn), Labin (930.632 tis. kn), Rovinj (557.668 tis. kn) i Buzet (538.770 tis. kn), a od općina, Općina Kršan (315.964 tis. kn), Općina Raša (114.114 tis. kn) i Općina Pićan (53.894 tis. kn).

  U Istarskoj županiji najviše su uvozili gradovi Pula (1.223.069 tis. kn), Labin (677.524 tis. kn), Rovinj (491.448 tis.kn) i Buzet (404.877 tis. kn), te od općina, Općina Kršan (656.133 tis. kn), Općina Raša (75.677 tis. kn) i Općina Ližnjan (56.257 tis. kn), općina Fažana (49.102 tis. kn).

  Veći izvoz od uvoza ostvarili su svi gradovi u Istarskoj županiji osim gradova Poreč i Vodnjan. Od općina veći izvoz od uvoza ostvarile su općine Brtonigla, Grožnjan, Lanišće, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Tar-Vabriga i Vižinada dok su ostale više uvozile nego izvozile.

  <//span>Prema aktivnostima u Istarskoj županiji na dan 30. lipnja 2015. najviše pravnih osoba po aktivnosti bilo je registrirano u trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala 2.876 aktivnih (5.882 registriranih), građevinarstvu 2.197 aktivnih (2.786 registriranih), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 1.369 aktivnih (1.790 registriranih), poslovanju nekretninama 1.334 aktivnih (1.506 registriranih), te u prerađivačkoj industriji 1.239 aktivnih (1.828 registriranih).