Trgovačka društva

IRTA - Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč
Poreč, Pionirska 1a 
Poreč 
TEL: 052/880-088
FAX: 052/858-400
E-mail
WWW
Direktor: Slavica Tobok Kandić

Nadzorni odbor:
Nada Prodan Mraković, Predsjednica
Danira Rančić, Članica
Željko Kukurin, Član
Tomislav Popović, Član
Milena Perković, Članica

natrag