Trgovačka društva

Zračna luka Pula d.o.o.
Valtursko polje 210 
Pula 
TEL: 052/530-140
FAX: 052/550-915
E-mail
WWW
Direktor: Bruno Rogović
Vlasnički udio IŽ: 15%
natrag